JAWATANKUASA PERTUBUHAN AKTIVIS MASYARAKAT MALAYSIA

JAWATANKUASA
PERTUBUHAN AKTIVIS MASYARAKAT MALAYSIA


Pengerusi:
YBhg. Datuk Mohamad Mustaffa Idrus

Tim. Pengerusi:
YBhg. Dato Shahidan Bin Zakaria

Setiausaha:
Mohd Shamsuddin Damin

Bendahari:
Rozana Binti Ramli

Pengarah Perhubungan Awam:
Azman Bin Yaakob

Pengarah Protokol & Keselamatan:
Mazlan Bin Zainuddin

Pengarah Aktiviti-Aktivi Program:
Zahidi Bin Ismail

Pengarah Penyertaan Masyarakat:
Aniza Binti Noordin

Pengarah Media & Promosi
Ahmad Farizal Manaff

Pengarah Belia dan Sukan
Umran Alam Bin Samsun Alam